Video: Tận thấy hoạt động bảo kê ở chợ Long Biên

Video: Tận thấy hoạt động bảo kê ở chợ Long Biên

Để có thể có một chỗ buôn bán, tiểu thương tại chợ Long Biên sẽ phải đóng tiền bãi (tiền bảo kê) cho các đối tượng tự cho mình "quyền sinh quyền sát" tại khu chợ đầu mối lớn nhất...