Súng tiểu liên ShAK-12: Vũ khí chống khủng bố mà Việt Nam nên có

Súng tiểu liên ShAK-12: Vũ khí chống khủng bố mà Việt Nam nên có

Súng tiểu liên ShAK-12 (được gọi là ASH-12), sử dụng đạn cỡ 12,7x55 mm, thiết kế đặc biệt cho lực lượng an ninh quốc gia. Súng sử dụng trong chiến đấu tầm gần và lập tức vô hiệu hóa các tay súng khủng bố bắt giữ con tin số lượng lớn.