Việt Nam muốn mua thêm vũ khí nào từ Mỹ?

Việt Nam muốn mua thêm vũ khí nào từ Mỹ?

(Kiến Thức) - Trong bản báo cáo trình cho Ủy ban quân vụ thượng viện Mỹ mới đây, Đô đốc Philip S. Davidson - Tư lệnh Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương đã nhắc đến một số loại vũ khí...