BMPT Terminator đóng vai trò gì trong chiến dịch của Nga tại Ukraine?

BMPT Terminator đóng vai trò gì trong chiến dịch của Nga tại Ukraine?

Xe hỗ trợ tăng (BMPT) Terminator (Kẻ hủy diệt) của Quân đội Nga đã tham chiến trên chiến trường; vậy sự phát triển của xe hỗ trợ tăng có ý nghĩa gì đối với sự phát triển của dòng xe chiến đấu bộ binh?