6 tháng đầu năm 2019, “ông lớn” Licogi kinh doanh bết bát thế nào?

(Kiến Thức) - Bản báo cáo tài chính quý II/2019 của Tổng công ty Licogi-CTCP cho thấy trong 6 tháng qua, doanh nghiệp lỗ hơn 67 tỷ đồng và nợ phải trả đã cao gấp hơn 10 lần vốn chủ sở hữu.

Vừa qua, Tổng công ty Licogi-CTCP đã công bố báo cáo tài chính quý II/2019. Theo đó, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ và cung cấp dịch vụ đạt 406,3 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ 2018.
Trong khi đó chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ hơn 160 triệu đồng.
Khoản doanh thu hoạt động tài chính chỉ đạt mức 30 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ.

Video: Nhiều doanh nghiệp Hà Nội nợ thuế. Nguồn: VTC1. 

Trong quý II/2019, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty Licogi ghi nhận khoản lỗ 19,9 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, con số lỗ là 60,8 tỷ đồng.
Sau thuế thu nhập doanh nghiệp, Licogi lỗ 26,8 tỷ đồng trong quý II và lỗ 67,6 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019.
6 thang dau nam 2019, “ong lon” Licogi kinh doanh bet bat the nao?
Tổng công ty Licogi-CTCP. Ảnh: Licogi. 
Giải trình về biến động lợi nhuận sau thuế quý II/2019, Licogi cho biết tổng doanh thu tăng 107 tỷ đồng trong khi chi phí tương ứng tăng 109,7 tỷ đồng so với cùng kỳ 2018.
Tổng chi phí quý II/2019 giảm 30% so với quý II/2018 do hầu như không phát sinh các khoản trích lập dự phòng phải thu, dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng đầu tư tài chính được hoàn nhập, các khoản chi phí duy trì các ban điều hành để quyết dự án Thủy điện phát sinh ít và chi phí giá vốn giảm tương ứng với phần doanh thu sụt giảm.
Tính đến ngày 30/6/2019, vốn chủ sở hữu của Licog đạt 384 tỷ đồng, giảm 95 tỷ đồng so với đầu năm. Trong khi đó, nợ phải trả trong 6 tháng đầu năm đã tăng 175 tỷ đồng, ở mức 4.124,6 tỷ đồng.
Như vậy, nợ phải trả của Licogi gấp hơn 10 lần so với vốn chủ sở hữu.

Licogi được thành lập năm 1993, chuyên về lĩnh vực thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, các công trình có yêu cầu cao về chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật như khách sạn, tổ hợp nhà văn phòng, nhà ở cao cấp, các công trình hạ tầng khu công nghiệp, giao thông.


Hoàng Minh

>> xem thêm

Bình luận(0)