Việt Nam có quan sát được Nhật thực năm 2014?

(Kiến Thức) - Năm 2014, nhật thực sẽ xuất hiện tới 2 lần. Nhật thực đầu tiên của năm 2014 là nhật thực hình khuyên sẽ xảy ra vào ngày 29/4.

Hỏi: Tôi muốn biết nhật thực có xuất hiện trong năm 2014 này không? Việt Nam có quan sát được không? - Nguyễn Tú Anh (Hà Tĩnh).
 Ảnh minh họa.
Ông Nguyễn Đức Phường, chuyên gia nghiên cứu về thiên văn - vũ trụ, Đại học Quốc gia Hà Nội: Năm 2014, nhật thực sẽ xuất hiện tới 2 lần. Nhật thực đầu tiên của năm 2014 là nhật thực hình khuyên sẽ xảy ra vào ngày 29/4. Nhật thực này sẽ xảy ra ở Nam bán cầu. 
Ngược lại, nhật thực lần thứ hai lại chỉ dành cho những cư dân sống ở một số khu vực Bắc bán cầu. Đây là nhật thực một phần xảy ra vào ngày 23/10. Rất tiếc là cả hai lần nhật thực xảy ra trong năm 2014 thì người Việt Nam đều không có cơ hội quan sát được.
PV (ghi)

Bình luận(0)