Nhật Thực Ở Việt Nam

Cập nhật thông tin, hình hảnh, video clip Nhật thực ở Việt Nam, đặc biệt là nhật thực một phần ở Việt Nam ngày 9/3, cũng như gợi ý điều cần biết để xem nhật thực.