Tranh chấp Cty TDS - Trường Newton

Thông tin mới và cập nhật nhất về vụ việc Tranh chấp giữa Cty TDS và Trường Newton. Phiên sơ thẩm và loạt câu hỏi “mong” làm rõ ở phúc thẩm ra sao?

Tổng cục Thi hành án dân sự rà soát vụ tranh chấp trường học ở Hà Nội

Tổng cục Thi hành án dân sự rà soát vụ tranh chấp trường học ở Hà Nội

Tổng cục THADS đã thành lập tổ công tác để kiểm tra lại quá trình cưỡng chế thi hành án liên quan đến tranh chấp giữa trường Newton và trường Pascal.