Trấn Thành bị bôi nhọ bay lắc

Thông tin mới vụ Trấn Thành bị bôi nhọ bay lắc. Diễn viên Trấn Thành, Anh Đức phản ứng thế nào khi bị tung tin bay lắc. Kẻ tung tin Trấn Thành bay lắc bị xử lý ra sao?