Thủy Ngân Trong Không Khí Ở Hà Nội

Tin mới nhất về việc phát hiện có thủy ngân trong không khí ở Hà Nội, tác hại khi hít phải thủy ngân trong không khí, báo động tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội.