TẾT 2022

CẬP NHẬT THÔNG TIN TẾT 2022

Đặc sắc chợ tình Tân Sơn

Đặc sắc chợ tình Tân Sơn

Cứ đến ngày 12 tháng Giêng, người dân tộc Nùng ở tỉnh Bắc Giang và một số tỉnh lân cận lại đổ về chợ tình hát Soong hao để trao cho nhau những nỗi nhớ...