Nhật Cường mobile bị khám xét

Cập nhật thông tin, hình ảnh chuỗi cửa hàng Nhật Cường mobile bị khám xét; soi hồ sơ công ty Nhật Cường mobile; ông chủ Nhật Cường mobile là ai, giàu có cỡ nào?