Ngày Toàn quốc kháng chiến

Thông tin nhân vật giá trị, chính xác về sự kiện Ngày Toàn quốc kháng chiến 19/12/1946.

Hình ảnh xúc động về ngày Toàn quốc kháng chiến của 74 năm trước

Hình ảnh xúc động về ngày Toàn quốc kháng chiến của 74 năm trước

Kỷ niệm 74 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2020), cùng xem lại những hình ảnh hào hùng, xúc động của quân và dân ta trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.