Lùm xùm Eximbank thay Chủ tịch HĐQT

Cập nhật thông tin, diễn biến về vụ việc Eximbank thay Chủ tịch HĐQT; Những mâu thuẫn tại Eximbank trong quá trình thay tướng; Ngân hàng Eximbank làm ăn ra sao giữa những mâu thuẫn kéo dài?