Lotteria Thực Phẩm Bẩn

Thông tin, hình ảnh Lotteria thực phẩm bẩn đầu độc người tiêu dùng Việt Nam. Bán thức ăn bẩn gây ngộ độc, Lotteria Việt Nam phải chịu trách nhiệm gì trước pháp luật?