Kỳ họp thứ 4 - Quốc Hội Khóa XIV

Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV diễn ra trong 26 ngày với nhiều nội dung. Cập nhật đầy đủ và nhanh chóng diễn biến kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 14.

Ngày 22/7, Quốc hội thảo luận đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Ngày 22/7, Quốc hội thảo luận đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Theo chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, ngày 22/7, buổi sáng Quốc hội làm việc tại hội trường, buổi chiều Quốc hội thảo luận tại tổ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021.

Bế mạc Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV

Bế mạc Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV

Sau một tháng làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra bế mạc chiều 24/11.

Hôm nay, bế mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV

Hôm nay, bế mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV

Cuối ngày 24/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Trong phiên họp này, Quốc hội sẽ biểu quyết 5 Nghị quyết quan trọng…