Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh: 3 lý do quân đội làm kinh tế

(Kiến Thức) -Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh đồng tình thể chế hoá quy định quân đội thực hiện nhiệm vụ lao động sản xuất kết hợp quốc phòng với kinh tế.

Thảo luận về dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi) sáng 24/11, Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương (ĐBQH đoàn Bình Dương) đồng tình thể chế hoá quy định quân đội thực hiện nhiệm vụ lao động sản xuất kết hợp quốc phòng với kinh tế.
“Quy định Quân đội nhân dân thực hiện nhiệm vụ lao động, sản xuất kết hợp quốc phòng với kinh tế, quy định trên khẳng định chủ trương nhất quán xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta là một chức năng, nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - Đại biểu Nguyễn Văn Khánh nói.
Thieu tuong Nguyen Van Khanh: 3 ly do quan doi lam kinh te
 Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh - ĐBQH đoàn Bình Dương. Ảnh: Quochoi.vn
Đại biểu Nguyễn Văn Khánh đưa ra 3 lý do sau:
Về mặt chính trị, các nghị quyết về xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng của Hội nghị Trung ương 12, tháng 3/1957; Nghị quyết đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết 06 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo đều khẳng định kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng.
Về mặt pháp lý, Hiến pháp năm 2013 quy định kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh. Vì vậy, Luật Quốc phòng cần thể chế hóa quy định này.
Về mặt thực tiễn, ngay từ ngày đầu thành lập, chức năng, nhiệm vụ của quân đội đã được xác định, quân đội ta là đội quân cách mạng, đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất. Chức năng cơ bản đó của Quân đội nhân dân Việt Nam được khẳng định và phát huy trong suốt chặng đường xây dựng chiến đấu trưởng thành hơn 70 năm qua.
Những năm gần đây quân đội đã phát huy vai trò nòng cốt, tham gia tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, triển khai xây dựng các khu kinh tế quốc phòng, tạo điều kiện ổn định cho hàng vạn hộ dân định cư lâu dài, hình thành thế bố trí chiến lược trên địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh.
“Các doanh nghiệp và quân đội đã không ngừng đổi mới, phát triển hội nhập, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết hợp với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, chấp hành nghiêm pháp luật. Nhiều doanh nghiệp quân đội năng động, sáng tạo, chiếm lĩnh thị trường và đầu tư ra nước ngoài, giữ vị trí xứng đáng trong nền kinh tế quốc dân” đại biểu Nguyễn Văn Khánh nói.
Đại biểu Nguyễn Văn Khánh phân tích, trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, việc quân đội tham gia phát triển kinh tế - xã hội sẽ góp phần thực hiện được 4 mục tiêu là gia tăng sức mạnh của quân đội và sức mạnh tổng hợp quốc gia, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tận dụng tiềm lực, tiềm năng của đất nước về mọi mặt, từng bước nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam.
“Hiện nay Bộ Quốc phòng đang tổ chức sắp xếp lại các doanh nghiệp theo hướng các doanh nghiệp quân đội không làm kinh tế đơn thuần mà làm kinh tế quốc phòng, làm kinh tế khoa học công nghệ để phục vụ cho phát triển tiềm lực quốc phòng, góp phần làm gia tăng sức mạnh trong quân đội và tiềm lực quốc gia” – Đại biểu Nguyễn Văn Khánh cho biết.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)