Dược Phẩm Đại Nam Bán Thuốc Kém Chất Lượng

Thông tin mới nhất về vụ Dược phẩm Đại Nam bán thuốc kém chất lượng. Thuốc Ceferaxim 125 kém chất lượng của Dược phẩm Đại Nam tác động xấu tới việc chữa trị bệnh. 

Tại sao Dược phẩm Đại Nam liên tục nhập thuốc kém chất lượng?

Tại sao Dược phẩm Đại Nam liên tục nhập thuốc kém chất lượng?

(Kiến Thức) - Nhiều lần Dược phẩm Đại Nam nhập thuốc kém chất lượng khiến dư luận thắc mắc, tại sao khâu kiểm duyệt thuốc của doanh nghiệp lớn như vậy lại liên tục xảy ra sai sót?