Dược Phẩm Đại Nam Bán Thuốc Kém Chất Lượng

Thông tin mới nhất về vụ Dược phẩm Đại Nam bán thuốc kém chất lượng. Thuốc Ceferaxim 125 kém chất lượng của Dược phẩm Đại Nam tác động xấu tới việc chữa trị bệnh.