Đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Thông tin mới và cập nhật nhất về vụ Đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ai là người phải chịu trách nhiệm? Kẻ cầm đầu nhận án phạt ra sao?