Đông y Vũ Đức Nữ Oa bán sản phẩm không giấy phép

Sản phẩm đông y Vũ Đức Nữ Oa quảng cáo tràn lan trên mạng như thể là “thần dược” chữa bệnh phụ nữ, tuy nhiên, trên thực tế sản phẩm đông y Vũ Đức Nữ Oa chưa đủ điều kiện để xác nhận công bố theo quy định của Bộ Y Tế. Đông y Vũ Đức Nữ Oa bán sản phẩm không giấy phép.