Điểm thi ở Hòa Bình

Thông tin, hình ảnh, video sai phạm điểm thi ở Hòa Bình trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Ai phải chịu trách nhiệm trong vụ điểm thi bất thường ở Hòa Bình. 5 cán bộ chấm thi ở Hòa Bình bị điều tra là ai.