CÔNG VIÊN LỊCH SỬ - VĂN HÓA - TÂM LINH TÔ LỊCH

Thông tin mới và cập nhật nhất về kế hoạch xây dựng Công viên Lịch sử - Văn hoá - Tâm linh Tô Lịch. Sông Tô Lịch có ý nghĩa thế nào với Thủ đô Hà Nội? Liệu kế hoạch xây dựng Công viên có khả thi?

Cống ngầm gom nước thải 'giải cứu' sông Tô Lịch được lắp đặt ra sao?

Cống ngầm gom nước thải 'giải cứu' sông Tô Lịch được lắp đặt ra sao?

Hệ thống cống gom nước thải dài 21km, trong đó có hơn 11km đi ngầm dưới lòng sông Tô Lịch từ đường Hoàng Quốc Việt về nhà máy xử lý nước thải ở Thanh Trì đang được nhà thầu Nhật Bản đẩy nhanh tiến độ.  

"Hãy chấp nhận sông Tô Lịch đã chết"

"Hãy chấp nhận sông Tô Lịch đã chết"

Các chuyên gia cho rằng cần chấp nhận sự thật Tô Lịch giờ không trở lại con sông tự nhiên được nữa. Đã đến lúc tìm giải pháp phù hợp cho con sông nghìn năm tuổi này.