CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

CẬP NHẬT TẤT CẢ HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt - Trung

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt - Trung

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Việt Nam luôn ghi nhớ tình đoàn kết gắn bó, sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc trong lịch sử và cả ngày nay.