CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

CẬP NHẬT TẤT CẢ HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ 

"Điều kiện khó khăn mà không tiết kiệm thì rất có lỗi với dân"

"Điều kiện khó khăn mà không tiết kiệm thì rất có lỗi với dân"

“Chúng ta tiết kiệm được đồng nào thì có ích cho quốc gia đồng ấy, điều kiện khó khăn mà không tiết kiệm thì rất có lỗi với dân”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.
 

Quốc hội sẽ quyết nghị về phòng, chống COVID-19

Quốc hội sẽ quyết nghị về phòng, chống COVID-19

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu xử lý những vướng mắc về mặt pháp lý trong phòng, chống dịch COVID-19 nhằm tạo sự chủ động, linh hoạt cho Chính phủ trong điều hành.