CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

CẬP NHẬT TẤT CẢ HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ 

Quốc hội sẽ quyết nghị về phòng, chống COVID-19

Quốc hội sẽ quyết nghị về phòng, chống COVID-19

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu xử lý những vướng mắc về mặt pháp lý trong phòng, chống dịch COVID-19 nhằm tạo sự chủ động, linh hoạt cho Chính phủ trong điều hành.