Xem xét, thông qua dự án Luật Đất đai tại kỳ họp bất thường

Google News

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là dự án luật rất quan trọng, có tác động sâu rộng đến mọi mặt kinh tế xã hội, đến mọi tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, cả trước mắt và lâu dài.

Chiều 8/1, phát biểu khai mạc phiên họp thứ 29 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét về Luật Đất đai (sửa đổi).
Cơ quan soạn thảo, thẩm tra dự án Luật Đất đai sửa đổi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, công phu; Xin ý kiến các nhà khoa học nhiều vòng, nhiều lần; Tổ chức lấy ý kiến đông đảo nhân dân với trên 12 triệu lượt ý kiến tham gia.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã họp nhiều lần, cho ý kiến về dự án Luật Đất đai sửa đổi và Quốc hội cũng xem xét tại 3 kỳ họp. Trong 5 lần cho ý kiến chính thức, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều đã có thông báo kết luận bằng văn bản...
Xem xet, thong qua du an Luat Dat dai tai ky hop bat thuong
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.
Theo Chủ tịch Quốc hội, đến nay cơ bản dự án luật đã được hoàn thiện và đã thể chế hóa, bao quát được tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết chuyên đề về đất đai và bám sát tinh thần Hiến pháp, Cương lĩnh của Đảng và hệ thống pháp luật hiện hành.
"Dự án này lẽ ra đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, nhưng để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, nhất là một số nội dung lớn và một số vấn đề còn ý kiến khác nhau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất với Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp gần nhất”, Chủ tịch Quốc hội nêu.
Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường vụ tập trung cho ý kiến về vấn đề thu hồi đất; phương pháp định giá đất và thẩm quyền, trách nhiệm lựa chọn phương pháp định giá đất; dự án tạo quỹ đất, quỹ phát triển đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Trên cơ sở đó sẽ hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp bất thường tới.
Về dự án Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội đánh giá, đây cũng là dự án luật rất quan trọng, có tính chuyên môn cao, tác động sâu rộng đến nhiều đối tượng, trực tiếp là đến chính sách tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô, an toàn an ninh tài chính tiền tệ quốc gia.
Dự án Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi, đã được Quốc hội cho ý kiến tại hai kỳ họp, Ủy ban Thường vụ và lãnh đạo Quốc hội cũng đã cho ý kiến nhiều lần, có nhiều chỉ đạo cụ thể qua nhiều cuộc họp khác nhau.
Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ xem xét việc giải thích quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật Đầu tư công; xem xét, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.
Tại kỳ họp, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV; xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)