Tỷ lệ chọi Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM năm 2014

(Kiến Thức) - Mời các bạn xem tỷ lệ chọi đại học 2014 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Kiến Thức sẽ cập nhật tỉ lệ chọi 2015 của trường khi có thông tin.

Tỷ lệ chọi đại học 2014 của Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM riêng cho từng ngành và độ chênh lệch không cao. Cụ thể ngành có tỷ lệ chọi thấp nhất là ngành Kế toán 1/2.19 trong đó tỷ lê chọi cao nhất là 1/11.84 thuộc về ngành Công nghệ thực phẩm.
Dưới đây là bảng tỷ lệ chọi đại học 2014 từng ngành cụ thể của Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM:
Ty le choi dai hoc 2014 Dai hoc Su pham Ky thuat TPHCM
Tỷ lệ chọi năm 2014 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM.  
Kiến Thức sẽ nhanh chóng cập nhật tỷ lệ chọi năm 2015 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM ngay khi có thông tin.

>> xem thêm

Bình luận(0)