Điểm chuẩn các trường công an sẽ tăng

Điểm chuẩn các trường công an sẽ tăng

Điểm chuẩn các trường công an sẽ tăng là nhận định của thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn - phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị công an nhân dân, Bộ Công an.