Tỷ lệ chọi Đại học Bách Khoa Đà Nẵng năm 2014

(Kiến Thức) - Kiến thức giới thiệu tới độc giả tỷ lệ chọi năm 2014 cụ thể từng ngành của trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.

Tỷ lệ chọi đại học 2014 của Đại học Bách Khoa Đà Nẵng riêng cho từng ngành và độ chênh lệch không cao. Cụ thể ngành có tỷ lệ chọi thấp nhất là ngành Kỹ thuật tài nguyên nước 1/0.45 , tỷ lê chọi cao nhất là 1/9.51 thuộc về ngành Công nghệ thông tin.
Dưới đây là bảng tỷ lệ chọi đại học 2014 từng ngành cụ thể của Đại học Bách Khoa Đà Nẵng:
Ty le choi dai hoc 2014 Dai hoc Bach Khoa Da Nang
Tỷ lệ chọi năm 2014 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.   
Kiến Thức sẽ nhanh chóng cập nhật tỷ lệ chọi năm 2015 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng ngay khi có thông tin.

>> xem thêm

Bình luận(0)