Tỷ lệ chọi Đại học Sư Phạm Đà Nẵng năm 2014

(Kiến Thức) - Mời các bạn xem tỷ lệ chọi đại học 2014 Đại học Sư Phạm đại học Đà Nẵng. Kiến Thức sẽ cập nhật tỉ lệ chọi 2015 của trường khi có thông tin.

Tỷ lệ chọi năm 2014 của Đại học Sư phạm đại học Đà Nẵng chung cho toàn trường là 1/6.39. Tỷ lệ chọi riêng cho từng ngành của trường khá cao và độ chênh giữa các ngành cao.
Dưới đây là bảng tỷ lệ chọi 2014 từng ngành cụ thể của Đại học Sư phạm đại học Đà Nẵng:
Ty le choi nam 2014 Dai hoc Su Pham dai hoc Da Nang
Tỷ lệ chọi năm 2014 Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng .  
Kiến Thức sẽ nhanh chóng cập nhật tỷ lệ chọi năm 2015 Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng ngay khi có thông tin.

>> xem thêm

Bình luận(0)