Trung ương sẽ lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh nào?

Google News

Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII lấy phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Sáng 15/5, Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Một trong những nội dung đáng chú ý, tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII lấy phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.
Trung uong se lay phieu tin nhiem voi cac chuc danh nao?
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ. Ảnh: VGP 
Ngày 2/2, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 96-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.
Theo Quy định 96 của Bộ Chính trị, việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành định kỳ vào năm thứ 3 (năm giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp).
Trong đó, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu thực hiện theo chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Quy định 96 cũng nêu rõ các chức danh, chức vụ lấy phiếu tín nhiệm và thành phần ghi phiếu tín nhiệm đối với từng chức danh, chức vụ.
Cụ thể, các Ủy viên Trung ương Đảng sẽ ghi phiếu tín nhiệm đối với các chức danh thuộc diện Trung ương quản lý gồm: Tổng Bí thư; Thường trực Ban Bí thư; Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội và Phó Chủ tịch Quốc hội là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; Thủ tướng và Phó Thủ tướng là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an là Ủy viên Bộ Chính trị;
Trưởng ban Đảng và tương đương là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; Chánh án TAND tối cao là Ủy viên Bộ Chính trị hoặc Ủy viên Ban Bí thư; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam là Ủy viên Bộ Chính trị hoặc Ủy viên Ban Bí thư; Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư.
Trung uong se lay phieu tin nhiem voi cac chuc danh nao?-Hinh-2
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VGP 
Quy định 96 nêu rõ, kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.
Những trường hợp có trên 50% nhưng dưới 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ đưa ra khỏi quy hoạch các chức vụ cao hơn; xem xét cho thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm, bố trí công tác khác hoặc cho từ chức hoặc tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định.
Những trường hợp có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thực hiện miễn nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm và bố trí công tác khác (thấp hơn) mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.
Đối với người được lấy phiếu tín nhiệm ở 2 nơi thì việc đánh giá tín nhiệm đối với cán bộ sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định trên cơ sở xem xét tổng thể kết quả phiếu tín nhiệm ở từng nơi.
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư được công khai trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Theo chương trình, tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho ý kiến về các nội dung quan trọng.
Cụ thể, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và một số vấn đề quan trọng khác.
Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, đây cũng là dịp nhìn lại, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Từ đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra những chủ trương, quyết sách lớn cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII.
Hội nghị Trung ương lần này sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII từ nay đến hết nhiệm kỳ, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước đã, đang và sẽ tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, khó khăn, thách thức lớn hơn so với dự báo cũng như so với các nhiệm kỳ gần đây. Theo chương trình dự kiến, hội nghị sẽ làm việc đến ngày 17/5.
>>> Mời độc giả xem thêm video Danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Nguồn: Truyền hình Nhân dân.

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)