Sở GTVT Hà Nội cấp giấy đi đường như thế nào?

Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn cấp giấy đi đường có nhận diện cho người và phương tiện vận chuyển trong vùng 1 thuộc lĩnh vực quản lý của Sở.

Trong thông báo hướng dẫn cấp giấy đi đường, Sở GTVT Hà Nội nêu rõ, lĩnh vực vận tải gồm doanh nghiệp Nhà nước cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội, bao gồm: Quản lý, khai thác, điều hành hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị; điều hành giao thông vận tải đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị; vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (các đơn vị tham gia cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn) được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội.
Lĩnh vực tư vấn, thiết kế, giám sát, thi công công trình giao thông được cấp có thẩm quyền chấp thuận thi công trong thời gian giãn cách xã hội.
So GTVT Ha Noi cap giay di duong nhu the nao?
 Sở GTVT Hà Nội hướng dẫn thủ tục cấp giấy đi đường đối với doanh nghiệp, đơn vị thuộc Sở quản lý.
Các doanh nghiệp thuộc các trường hợp trên chuẩn bị 3 file mềm/bản scan (theo nhu cầu đăng ký) các tài liệu gồm: công văn đề nghị của đơn vị, doanh nghiệp (có ký tên, đóng dấu), lưu ý doanh nghiệp, đơn vị cung cấp đầu mối liên lạc (tên, địa chỉ, điện thoại, email…).
Với lĩnh vực vận tải, các đơn vị lập các danh sách theo mẫu xin cấp giấy đi đường của Sở GTVT rồi gửi về mail: giaydiduong.sogtvthn@gmail.com.
Lĩnh vực tư vấn, thiết kế, giám sát thi công, thi công công trình giao thông gửi về mail: khtc.sogtvthanoi@gmail.com.
“Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết, Sở GTVT sẽ tổng hợp và gửi Công an TP xem xét, cấp xác nhận theo quy định” - Sở GTVT Hà Nội thông tin.
Trường hợp đơn vị, doanh nghiệp không thuộc lĩnh vực quản lý hoặc hồ sơ không hợp lệ, Sở GTVT sẽ tổng hợp, lập danh sách nêu rõ lý do và niêm yết trên trang website: www.sogtvt.hanoi.gov.vn và gửi email trả lời để doanh nghiệp, đơn vị biết, theo dõi.
Với các đơn vị, doanh nghiệp vận tải có phương tiện được huy động để vận chuyển người đi cách ly, sau cách ly, vận chuyển mẫu sinh phẩm, phục vụ truy vết, taxi vận chuyển như: vận chuyển F0, cấp cứu, từ nhà đến bệnh viện, từ bệnh viện về nhà, vận chuyển các đối tượng khi có yêu cầu của cơ quan công an, quân đội, cơ quan y tế, chính quyền địa phương; phương tiện dự phòng ứng phó với các cấp độ dịch bệnh theo phương án số 1427 ngày 27/8/2021 của Sở GTVT.
Các đơn vị, doanh nghiệp đã được cấp giấy nhận diện QR Code luồng xanh cho phương tiện vân tải hàng hóa trên hệ thống phần mềm của Tổng cục Đường bộ VN tại địa chỉ: https://vantai.drvn.gov.vn, được phép lưu thông khi đáp ứng đủ các điều kiện gồm: đã đăng ký cụ thể: điểm đi, điểm đến và lộ trình di chuyển trên hệ thống phần mềm của Tổng cục Đường bộ VN.
Hiện đang có nhiều doanh nghiệp phản ánh đang gặp khó trong việc xin cấp giấy đi đường theo mẫu mới cho cán bộ, công nhân, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Nguồn: ANTV

Hiểu Lam

>> xem thêm

Bình luận(0)