Sắp diễn ra Đại hội Đoàn Khối các cơ quan T.Ư lần thứ IV

Google News

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ diễn ra trong 02 ngày 10, 11/10/2022.

Tham dự Đại hội có 293 đại biểu chính thức đại diện hơn 80.000 đoàn viên thanh niên của 56 cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Trong đó có 192 đồng chí đại biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 65.5%). Về trình độ chuyên môn: Tiến sỹ: 15 đồng chí (5,11%); Thạc sỹ: 174 đồng chí (59,3%); Đại học: 70 đồng chí (23,9 %); 12/12: 34 đồng chí (11.6%). Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp hoặc Cử nhân: 44 đồng chí (15%). Trung cấp: 114 đồng chí (38.9%). Đại biểu trẻ tuổi nhất: 18 tuổi. Đại biểu nhiều tuổi nhất: 39 tuổi.
Sap dien ra Dai hoi Doan Khoi cac co quan T.U lan thu IV
Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị duyệt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Tại Đại hội, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương sẽ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng.
Với chủ đề “Xây dựng Đoàn vững mạnh; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, phát huy tinh thần xung kích, sạng tạo của tuổi trẻ góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”, Đại hội sẽ tổ chức thảo luận tại 3 Diễn đàn: 
Diễn đàn 1: Giải pháp triển khai hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”.
Diễn đàn 2: Giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Khối các cơ quan Trung ương gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.
Diễn đàn 3: “Phát huy vai trò của Đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh”.
Ngoài ra, Đoàn Khối cũng tổ chức Triển lãm ảnh “Dấu ấn nhiệm kỳ” phản ánh kết quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên các cơ sở đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV cũng dự thảo phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2017-2022.
Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Chấp hành Đoàn Khối đặt ra 12 chỉ tiêu phấn đấu:
100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn.
Đến hết nhiệm kỳ, trên 70% đoàn viên, thanh niên được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn các cấp triển khai thực hiện. Tối thiểu 60% thanh niên đăng ký tài khoản định danh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử...
80.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, thụ hưởng các hoạt động nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. 
Thành lập Quỹ phát triển tài năng trẻ Khối các cơ quan Trung ương; phấn đấu tặng thưởng và hỗ trợ 1000 trí thức, nhà khoa học trẻ; sinh viên; con em cán bộ, công chức, người lao động Khối các cơ quan Trung ương.
Hằng năm, phấn đấu giới thiệu từ 3.000 - 3.500 đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; phấn đấu số lượng đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng chiếm 70% đảng viên mới.
Hằng năm, 100% cán bộ đoàn chủ chốt các cấp được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn, cập nhật kiến thức mới.
Thiên Tuấn

>> xem thêm

Bình luận(0)