Ông Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII sáng 31/1, ông Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Sáng 31/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiến hành phiên họp để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng tại Trụ sở Trung ương Đảng.
Hội nghị đã tiến hành bầu Bộ Chính trị gồm 18 người. Ban Bí thư gồm một số Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 người được bầu tại Hội nghị.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 19 người. Ông Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.
Ong Tran Cam Tu tiep tuc duoc bau lam Chu nhiem Uy ban Kiem tra Trung uong khoa XIII
Ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Ông Trần Cẩm Tú sinh ngày 25/8/1961, tại xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
Ông vào Đảng ngày 10/3/1990. Ông là tiến sĩ kinh tế, có trình độ cử nhân lý luận chính trị.
Trước 4/2006, ông Trần Cẩm Tú làm Giám đốc Công ty Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn; Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Tháng 4/2006, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn, rồi làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Từ tháng 1/2009, tại hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, được bầu bổ sung làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Từ tháng 1/2011 - 7/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Từ tháng 8/2011 - 1/2015: Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2010-2015
Tháng 1/2015, tại hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, ông Trần Cẩm Tú được bầu bổ sung làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau đó được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Giai đoạn 1/2016 - 5/2018, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, được bầu lại làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau đó được phân công làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Ngày 9/5/2018, tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII và được bầu bổ sung vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.
Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Trần Cẩm Tú được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
>>> Mời độc giả xem thêm video Kỳ vọng của người dân Đồng Tháp vào Đại hội XIII của Đảng

Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp.

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)