Ông Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư

Ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Sáng 31/1/2021, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiến hành phiên họp để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.
Ông Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.
Ong Nguyen Phu Trong duoc tin nhiem bau lam Tong Bi thu
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với Đoàn Chủ tịch hội nghị. Ảnh: TTXVN              
Với việc tái cử lần này, ông Nguyễn Phú Trọng là người được tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư tại 3 nhiệm kỳ (XI, XII và XIII). Ông cũng là một trong hai trường hợp đặc biệt ở cấp Bộ Chính trị tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa mới cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Tại Đại hội Đảng XI (tháng 1/2011) đã bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI gồm 200 người. Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Trung ương khóa XI bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư của Đảng.
Đại hội Đảng XII (tháng 1/2016) bầu Ban chấp hành Trung ương khóa mới với 200 ủy viên. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tái đắc cử.
Tháng 10/2018, tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV đã bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944. Quê quán: xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ông có trình độ: Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng), Cử nhân Ngữ văn, Cao cấp lý luận chính trị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đảm nhiệm các chức vụ: Tổng Bí thư: Khóa XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa VIII, IX, X, XI, XII; Thường trực Bộ Chính trị (8/1999 - 4/2001); Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa VII (từ 1/1994), VIII, IX, X, XI, XII; Chủ tịch nước (từ 10/2018); Chủ tịch Quốc hội: Khóa XI, XII; Bí thư Quân ủy Trung ương; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII, XIII, XIV.
Tiểu sử tóm tắt của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII Nguyễn Phú Trọng:
- Họ và tên: Nguyễn Phú Trọng
- Ngày sinh: 14/4/1944
- Ngày vào Đảng: 19/12/1967
- Quê quán: Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
- Dân tộc: Kinh
- Chức vụ: 
+ Tổng Bí thư: Khoá XI, XII, XII
+ Uỷ viên Bộ Chính trị: Khoá VIII, IX, X, XI, XII, XIII
+ Thường trực Bộ Chính trị (8/1999 - 4/2001)
+ Uỷ viên Trung ương Đảng: Khoá VII (từ 1/1994), VIII, IX, X, XI, XII, XIII
+ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (từ 10/2018) 
+ Chủ tịch Quốc hội: Khoá XI, XII
+ Bí thư Quân uỷ Trung ương
+ Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng 
+ Đại biểu Quốc hội: Khoá XI, XII, XIII, XIV
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng), Cử nhân Ngữ văn
>>> Mời độc giả xem thêm video Người dân thủ đô hướng về Đại hội XIII của Đảng

Nguồn: Truyền hình Vĩnh Long. 

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)