Ông Chu Ngọc Anh bị bắt, Hà Nội họp HĐND thế nào?

Ông Chu Ngọc Anh bị bắt có ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị kỳ họp và chất lượng kỳ họp thứ 7 HĐND TP. Hà Nội.

Thông tin trước kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, ông Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, chức danh Chủ tịch UBND TP Hội chưa được kiện toàn sau khi ông Chu Ngọc Anh bị bắt có ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị kỳ họp và chất lượng kỳ họp. Nhưng hiện nay, các quy định đã có nên HĐND, UBND TP sẽ thực hiện các công việc của mình thật kỹ để hạn chế thấp nhất mức độ ảnh hưởng.
Ong Chu Ngoc Anh bi bat, Ha Noi hop HDND the nao?
 Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Qu Tiên chủ trì buổi họp báo
Ông Phạm Quý Tiên khẳng định: công tác chuẩn bị cho kỳ họp cũng luôn được bảo đảm. Vì hiện nay, mặc dù chức danh Chủ tịch UBND TP chưa được kiện toàn nhưng Trung ương và TP Hà Nội đã giao ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Ủy ban điều hành công việc của ủy ban.
"Trong thời gian chưa kiện toàn được chức danh Chủ tịch UBND TP, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn trực tiếp điều hành các hoạt động của UBND TP", ông Phạm Quý Tiên nói thêm.
Trước đó, ngày 7/6, 100% đại biểu HĐND TP Hà Nội có mặt biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 và biểu quyết bãi nhiệm đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh do vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của đại biểu HĐND.
Tại hội nghị bất thường chiều 6/6, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định khai trừ Đảng với ông Chu Ngọc Anh.
Theo kết luận của Bộ Chính trị, ông Chu Ngọc Anh bị xác định suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Thông tin về chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND TP khoá XVI, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Việt cho biết, kỳ họp thứ 7 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND Thành phố sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8/7/2022, tại trụ sở HĐND - UBND thành phố Hà Nội.
Tại kỳ họp này, HĐND Thành phố xem xét 11 báo cáo thường lệ, 05 báo cáo chuyên đề.
Cụ thể, 11 báo cáo thường lệ gồm: Báo cáo hoạt động của HĐND Thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Thường trực HĐND Thành phố báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND Thành phố; Báo cáo của UBND Thành phố kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2022; Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo của UBND Thành phố trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố khóa XVI; Báo cáo của UBND Thành phố tổng hợp kết quả thực hiện kết luận chất vấn của Chủ tọa kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố khóa XVI và những nội dung UBND Thành phố đã cam kết với HĐND Thành phố; Báo cáo của UBND Thành phố về kết quả công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022; Báo cáo của UBND Thành phố về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố 6 tháng đầu năm 2022; Báo cáo công tác xét xử của Toà án nhân dân Thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; những kiến nghị với HĐND và UBND Thành phố.
05 báo cáo chuyên đề: Báo cáo giám sát chuyên đề của HĐND Thành phố trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của thành phố Hà Nội; Báo cáo của UBND Thành phố về sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội; Báo cáo của UBND Thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND Thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội; Báo cáo của UBND Thành phố về tình hình triển khai và tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố; Báo cáo của UBND Thành phố về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công và kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của Thành phố.
Cũng tại kỳ họp, HĐND Thành phố xem xét, thông qua 01 Nghị quyết thường lệ (Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 của thành phố Hà Nội), và 13 nghị quyết chuyên đề.
Thiên Tuấn

>> xem thêm

Bình luận(0)