Ngày 21/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Lưu trữ

Google News

Ngày 21/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Lưu trữ (sửa đổi); thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, buổi sáng ngày 21/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2025.
Ngay 21/6, Quoc hoi bieu quyet thong qua Luat Luu tru
 Quốc hội thảo luận về Luật Lưu trữ (sửa đổi).
Tiếp đó. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên.
Sau đó, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội Biểu quyết thông qua Luật Lưu trữ (sửa đổi).
Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trước đó, trình bày tóm tắt Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) tại phiên thảo luận ở hội trường ngày 24/5, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, dự thảo Luật sau khi được tiếp thu, chỉnh lý gồm có 08 chương với 65 điều, bám sát mục tiêu, quan điểm đề ra khi xây dựng dự án Luật, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, khắc phục những bất cập, hạn chế trong quá trình thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận thông tin của công dân theo quy định của Hiến pháp, đồng thời, thực hiện định hướng đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động lưu trữ, xây dựng một xã hội lưu trữ.

Mai Loan

>> xem thêm

Bình luận(0)