Hàng loạt nguyên nhân khiến Chủ tịch UBND quận 3 bị thanh tra trách nhiệm

Thanh tra TP HCM vừa thông báo kết luận về trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận 3 trong việc thực hiện pháp luật thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc cấp các loại giấy phép… trong năm 2018.

Theo đó, mặc dù còn những thiếu sót nhưng không đáng kể, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND quận 3 thực hiện tương đối tốt, cơ bản đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định.
Hang loat nguyen nhan khien Chu tich UBND quan 3 bi thanh tra trach nhiem
Thanh tra TP HCM vừa thông báo kết luận về trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận 3 trong việc thực hiện pháp luật thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc cấp các loại giấy phép… trong năm 2018. 
Tuy nhiên, UBND quận 3 vẫn còn những khuyết điểm, hạn chế như: có 5/8 đoàn thanh tra gia hạn thời hạn thanh tra không đúng quy định (trách nhiệm chính thuộc về Thanh tra quận 3). Không ban hành thông báo kết quả xử lý đơn về việc thụ lý hay không thụ lý giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh cho người dân; không thông báo cho công dân biết việc chuyển đơn… (trách nhiệm thuộc về Ban tiếp công dân quận 3). Giải quyết khiếu nại không đảm bảo thời hạn quy định; Chủ tịch UBND quận 3 không thống nhất trong việc xác định đối tượng để giải quyết khiếu nại; thụ lý khiếu nại không đúng đối tượng (do không ban hành Quyết định chi tiết bồi thường, hỗ trợ tái định cư). Trách nhiệm chính thuộc về Thanh tra, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng trong việc tham mưu cho Chủ tịch UBND quận 3 và Chủ tịch UBND quận 3 với vai trò là người giải quyết khiếu nại chịu trách nhiệm trong việc ký các quyết định nêu trên…
Công tác cấp phép còn thể hiện sự thiếu sót, không đảm bảo quy trình, quy định chủ yếu về thành phần hồ sơ, cơ sở pháp lý cấp giấy phép… thuộc 3 lĩnh vực (quản lý đô thị, an toàn thực phẩm và giáo dục). Đặc biệt trong phấn cấp phép xây dựng thuộc lĩnh vực quản lý đô thị đã xảy ra các vi phạm (tăng mật độ xây dựng, tăng tầng cao, không cấp phép xây dựng có thời hạn cho trường hợp đất thuộc quy hoạch nên dẫn đến việc vượt tầng cao so với quy định, không thông báo cơ quan có thẩm quyền xử phạt,..), đây đều là những vi phạm quan trọng cần được xem xét xử lý để đảm bảo công tác quản lý cấp phép xây dựng được thực hiện nghiêm túc.
“Trách nhiệm chính để xảy ra những thiếu sót, vi phạm nêu trên thuộc về các Phòng chuyên môn và các lãnh đạo Quận có phần trách nhiệm trong lĩnh vực được phân công phụ trách đã ký các giấy phép không đảm bảo quy định pháp luật. Chủ tịch UBND quận 3 với vai trò là người đứng đầu, cần nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục, xử lý để việc quản lý, điều hành được hiệu quả, nghiêm túc”, kết luận thanh tra do ông Nguyễn Kiến Quốc, Phó Chánh Thanh tra TP HCM, nêu rõ.
Nội dung về việc xử lý, kiến nghị biện pháp xử lý tại bản kết luật Thanh tra, Thanh tra TP HCM đề nghị Chủ tịch UBND quận 3 nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các nội dung, lĩnh vực Chủ tịch UBND quận 3 phụ trách hoặc thuộc thẩm quyền để xảy ra thiếu xót, vi phạm như đã kết luận nêu trên.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)