Điều 25.000 công an chính quy về các xã, thị trấn làm gì?

(Kiến Thức) - Theo Bộ trưởng Tô Lâm, để xây dựng công an xã, thị trấn chính quy thì Bộ Công an sẽ điều động khoảng 25.000 công an chính quy trong biên chế hiện có xuống đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Trong sáng nay, ngoài nội dung “nóng” về vấn đề giám đốc công an tỉnh mang hàm thiếu tướng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng trình bày một số sửa đổi về bộ máy tổ chức lực lượng công an tại các xã, thị trấn.
Theo Bộ trưởng, tổ chức bộ máy sẽ được bố trí phù hợp với đặc điểm tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn xã, thị trấn. Hiện nay, số đơn vị công an xã, thị trấn đã được bố trí công an chính quy là 1.065; số đơn vị công an xã, thị trấn chưa được bố trí Công an chính quy còn 8.516.
“Để xây dựng công an xã, thị trấn chính quy thì Bộ Công an sẽ điều động khoảng 25.000 công an chính quy trong biên chế hiện có (không tăng thêm biên chế) xuống đảm nhận các chức danh công an xã. Chính phủ chỉ đạo việc sắp xếp, bố trí lại đội ngũ công chức đang làm Trưởng Công an xã, thị trấn,” Bộ trưởng Tô Lâm nói.
Dieu 25.000 cong an chinh quy ve cac xa, thi tran lam gi?
 Ảnh minh họa.
Ủy ban Quốc phòng và An ninh tán thành với dự thảo Luật về Công an xã, thị trấn chính quy hóa theo chủ trương của Đảng. Tuy nhiên, đề nghị quy định bảo đảm lộ trình thực hiện theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương, với lực lượng Quân sự địa phương. Đồng thời, nghiên cứu sửa Luật Tổ chức chính quyền địa phương để bảo đảm sự đồng bộ giữa 02 Luật.
Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng, chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy không chỉ là bố trí lực lượng, mà cần quan tâm đầu tư xây dựng chính quy về nhiều mặt như tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, cơ sở vật chất, trang bị và chế độ, chính sách…
Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng đây là nội dung mới, có sự thay đổi căn bản so với quy định của pháp luật hiện hành, do đó, cần bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ phối hợp làm căn cứ để giao Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)