Đại hội Đảng XII: 3 vấn đề Báo cáo chính trị cần làm rõ

(Kiến Thức) - Bên lề Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Đại hội Đảng 12), đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội) đánh giá Báo cáo chính trị cần tiếp tục làm rõ ba vấn đề. 

Tại buổi làm việc thứ 5 của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Đại hội Đảng 12), bên lề Đại hội, trao đổi với phóng viên TTXVN, đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội), Đặng Quốc Vinh (Hà Tĩnh), Phạm Thiện Nghĩa (Đồng Tháp) đã nói rõ hơn về những nội dung quan trọng trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.
Dai hoi Dang XII: 3 van de Bao cao chinh tri can lam ro
Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng XII sáng ngày 25/1. Ảnh: TTXVN. 
3 vấn đề Báo cáo chính trị trình Đại hội XII cần làm rõ
Đánh giá Báo cáo chính trị trình Đại hội XII đã được chuẩn bị kỹ càng, chu đáo, nhưng theo đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội), cần tiếp tục làm rõ ba vấn đề quan trọng.
Thứ nhất là cơ sở để tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Là một đất nước nông nghiệp, cần xác định công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải được tiến hành trên cơ sở nền nông nghiệp tiên tiến và có sức cạnh tranh cao. Đại biểu phân tích, bản thân nông nghiệp là một thị trường và nó sẽ giúp cho đất nước bảo đảm được an ninh lương thực. Trên thực tế, chính nông nghiệp trong thời gian qua đã khẳng định là nơi cung cấp nguồn vốn để tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vấn đề là hiện nay khả năng, tiềm lực công nghiệp của đất nước còn đang rất hạn chế, nên việc tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên cơ sở nền nông nghiệp cần được ghi rất rõ vào văn kiện.
Thứ hai là việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực. Đây là yếu tố quan trọng để phát triển bền vững và thực tế cho thấy năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và những vấn đề đặt ra hiện nay xuất phát từ vấn đề con người và xây dựng, phát triển nguồn nhân lực. Do vậy, các giải pháp để phát triển nguồn nhân lực phải cụ thể, mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm cao hơn cũng như sự đầu tư nhiều hơn.
Thứ ba, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ song hành cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế. Muốn vậy, chúng ta cần đưa ra các giải pháp liên quan đến việc kiểm tra, giám sát đảng viên, đặc biệt là đối với các đảng viên sai phạm cần nghiêm khắc hơn, công khai trong nhân dân, để nhân dân kiểm soát việc xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên.
Đảng dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật
Đại biểu Đặng Quốc Vinh (Hà Tĩnh) cho biết đang kỳ vọng Đại hội XII sẽ là một khởi đầu cho công cuộc đổi mới (lần II) của Đảng. 
"Cái chốt của chúng ta là chìa khóa của dân chủ, nhưng phải dân chủ tập trung, chứ không phải dân chủ cực đoan; không được lợi dụng dân chủ và càng không được dân chủ hình thức. Cùng với đó, phải kiểm soát quyền lực và vững bước đi lên trên con đường đổi mới. Đại biểu cho biết rất tâm đắc với ba nội dung: Dân chủ, kiểm soát quyền lực và vững bước đi lên trên con đường đổi mới. Làm được điều này thì Đại hội XII sẽ rất thành công và mở ra một thời kỳ mới cho dân tộc ta, đất nước ta, Đảng ta", đại biểu nhấn mạnh.
Theo đại biểu Đặng Quốc Vinh, trong Báo cáo trình Đại hội lần này, Đảng ta đánh giá rất thẳng thắn về những thành công, đồng thời nói rõ khuyết điểm và các mục tiêu phát triển để sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. "Tôi cho rằng đây là một sự đánh giá rất thẳng thắn của Đảng, sự thể hiện rất nghiêm túc và đáng mừng. Đại biểu thấy rất mừng vì Đảng ta đã nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh, đây là việc dũng cảm của Đảng".
Đại biểu Nguyễn Minh Hùng (Hải Dương) đánh giá, những ý kiến góp ý từ cơ sở đã được Trung ương tiếp thu một cách đầy đủ và mang tầm khái quát cao. Theo đại biểu, việc triển khai đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống sẽ tạo bước đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nước nhà.
T.V

Bình luận(0)