Đại hội Đảng lần thứ 12

Cập nhật tất cả thông tin, hình ảnh, clip mới nhất liên quan đến Đại hội Đảng 12, các thông tin về Bộ Chính trị, 4 nhân sự chủ chốt của Đảng được bầu trong Đại hội lần này...

Lựa chọn nhân sự khóa XIII: Tiến cử, nâng đỡ cán bộ xấu, ai chịu trách nhiệm?

Lựa chọn nhân sự khóa XIII: Tiến cử, nâng đỡ cán bộ xấu, ai chịu trách nhiệm?

Chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật gần 100 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó một số cán bộ bị xử lý hình sự. Điều này cho thấy, ngoài yếu tố công tâm, khách quan, còn đòi hỏi khâu giới thiệu và lựa chọn cán bộ phải có “con mắt tinh đời” như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.