Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng tham dự Đại hội Đảng lần thứ XIII

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và TS Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch VUSTA tham dự Đại hội Đảng lần thứ XIII, diễn ra sáng nay (25/01/2021).

Chu tich VUSTA Phan Xuan Dung tham du Dai hoi Dang lan thu XIII
 TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Theo thông cáo báo chí của Ban tổ chức Đại hội, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1-2/2.
Đại hội Đảng lần thứ XIII có 1.587 đại biểu tham dự, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội. Trong đó, đại biểu đương nhiên chiếm 12,4%; đại biểu chỉ định chiếm 0,95%; đại biểu nữ chiếm 13,99%; đại biểu dân tộc thiểu số chiếm 11,03%. Về độ tuổi, đại biểu cao tuổi nhất 77 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất là 34 tuổi.
Ngày 25/12, phiên họp trù bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra tại Hội trường lớn Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) Phan Xuân Dũng và Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Quang Thao tham dự từ phiên họp này. 
Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội XIII tiến hành thảo luận, thông qua: Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (trình Đại hội XIII).
Trước đó, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần VIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) ngày 25/12, với kết quả 192/192 ủy viên Hội đồng Trung ương biểu quyết tán thành, Liên hiệp các Hội KH & KT Việt Nam chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Đoàn chủ tịch gồm 27 thành viên.
TSKH Phan Xuân Dũng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Trung ương khóa VIII; ông Phạm Quang Thao và Nguyễn Hồng Diên là Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, ông Nguyễn Quyết Chiến là Tổng thư ký, Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII; 9 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam và ông Phạm Quang Thao là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam.
TSKH Phan Xuân Dũng, SN 1960, quê quán tại xã Đại Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Trước khi giữ Chủ tịch  Liên hiệp các Hội KH & KT Việt Nam, ông là Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) của Quốc hội. Ngoài ra, ông từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng và có nhiều đóng góp cho sự phát triển khoa học và công nghệ của đất nước.
Trước 2006: Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (2001); Phó Vụ trưởng Ban Khoa giáo Trung ương
2006-2010: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X (4/2006); Đại biểu Quốc hội khóa XII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (7/2007), Ủy viên Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (5/2010)
1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI
7/2011 - 7/2016: Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIII
1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
22/7/2016: Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV.

TS Phạm Quang Thao, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương được chỉ định giữ chức Ủy viên Đảng đoàn (nhiệm kỳ 2015 - 2020), được bầu vào Hội đồng Trung ương và giữ chức Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VII (từ tháng 9/2020 - 12/2020). 


Tâm Đức

>> xem thêm

Bình luận(0)