KỶ NIỆM 38 NĂM THÀNH LẬP VUSTA

Cập nhật thông tin mới nhất liên quan sự kiện Kỷ niệm 38 năm thành lập VUSTA.

Đại hội lần thứ nhất của Liên hiệp Hội Việt Nam được tổ chức thế nào?

Đại hội lần thứ nhất của Liên hiệp Hội Việt Nam được tổ chức thế nào?

Hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26/3/1983-26/3/2023), xin gửi đến độc giả chùm bài viết: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam qua các kỳ Đại hội.

VUSTA tổ chức Đoàn công tác liên ngành năm 2021

VUSTA tổ chức Đoàn công tác liên ngành năm 2021

Vừa qua, VUSTA đã tổ chức buổi họp nhằm triển khai Đoàn công tác liên ngành, với sự tham dự đầy đủ của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan. Năm 2021, VUSTA đã xây dựng kế hoạch...