KỶ NIỆM 38 NĂM THÀNH LẬP VUSTA

Cập nhật thông tin mới nhất liên quan sự kiện Kỷ niệm 38 năm thành lập VUSTA.

VUSTA tổ chức Đoàn công tác liên ngành năm 2021

VUSTA tổ chức Đoàn công tác liên ngành năm 2021

Vừa qua, VUSTA đã tổ chức buổi họp nhằm triển khai Đoàn công tác liên ngành, với sự tham dự đầy đủ của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan. Năm 2021, VUSTA đã xây dựng kế hoạch...