Bí thư Hà Nội: Phải đưa người không xứng đáng ra khỏi bộ máy

Bí thư thành ủy Hà Nội - Hoàng Trung Hải yêu cầu yêu cầu lựa chọn, đề bạt, bổ nhiệm những cán bộ có đủ năng lực, đạo đức và trách nhiệm, đồng thời đưa những người không xứng đáng, không đủ điều kiện và tiêu chuẩn ra khỏi bộ máy.

Ngày 28/6, phát biểu tại Hội nghị Hà Nội 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Thủ đô Hà Nội vinh dự là nơi gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong mọi giai đoạn của cách mạng, Người luôn dành sự chăm lo cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, dành cho đồng bào, chiến sỹ Thủ đô những tình cảm thân thương nhất.
Bi thu Ha Noi: Phai dua nguoi khong xung dang ra khoi bo may
Bí thư thành ủy Hà Nội - Hoàng Trung Hải. 
Bí thư Hà Nội khẳng định, tư tưởng, tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lời dạy sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Nội. 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô đã luôn chủ động, quyết tâm học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể, tạo nên những thành quả, bước tiến quan trọng.
Đặc biệt, hơn 3 năm qua các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố đã nghiêm túc triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 18 của Ban Thường vụ Thành ủy, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 18 của Thành ủy ngày càng hiệu quả, đi vào đời sống xã hội; đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị thời gian tới, cán bộ, đảng viên mà trước hết là các đồng chí lãnh đạo, quản lý các cấp cần phát huy tính nêu gương và tinh thần phụng sự tổ quốc, nhân dân. Từ đó truyền tải tới cán bộ, đảng viên và lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân nhằm tiếp tục thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị một cách thiết thực và hiệu quả, bằng việc phấn đấu thực hiện cho bằng được các mục tiêu chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 16 đã đặt ra.
Cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra, giám sát, sàng lọc cán bộ; quán triệt đội ngũ cán bộ các cấp trong việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Di chúc gắn với Chỉ thị 05 và Nghị quyết trung ương 4 khóa XII, đấu tranh với 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Từ đó, có căn cứ để lựa chọn, đề bạt, bổ nhiệm những cán bộ có đủ năng lực, đạo đức và trách nhiệm vào các vị trí trong hệ thống chính trị, đồng thời đưa những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn ra khỏi bộ máy.
Ông Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu Đảng bộ các cấp quyết liệt đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, củng cố tổ chức Đảng các cấp, nâng cao sức chiến đấu của Đảng; Đưa tinh thần 50 năm thực hiện Di chúc và Chỉ thị 05 vào Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là công tác xây dựng Văn kiện và công tác nhân sự, đảm bảo Đại hội phải thành công cả về chất và về lượng; Chú trọng biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác…
“Thành ủy mong muốn và tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ nỗ lực với quyết tâm cao nhất thực hiện tốt Di chúc của Bác, xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng phát triển như lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn” – Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh. 
Tại Hội nghị, 10 tập thể và 10 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.
Kim Ngưu

>> xem thêm

Bình luận(0)