Vua tốc độ Olympic 2016 chạy nhanh hơn những động vật nào?

Vua tốc độ Olympic 2016 Usain Bolt là kỷ lục gia đường chạy 100m với vận tốc tối đa 43km/h, nhanh hơn nhiều loài động vật.

Video: Vua tốc độ Olympic 2016 chạy nhanh hơn những động vật nào?:
Video cho thấy, Usain Bolt chạy nhanh hơn nhiều loài động vật. Theo đó, Vua tốc độ Olympic 2016 chạy nhanh hơn lợn (18km/h), sóc (19km/h), voi (24km/h), gà lôi đuôi dài (32km/h), chó sục Jack Russel (40km/h).
Diên Lệ (theo Business Insider)

Bình luận(0)