Video: Thu chục triệu mỗi tháng nhờ trồng na

Từ quyết định trồng thử nghiệm số lượng nhỏ na hoàng hậu từ 3 năm trước, ông Hồ Văn Màu (Cần Thơ) giờ đây có thu nhập hàng chục triệu mỗi vụ.

Từ quyết định trồng thử nghiệm số lượng nhỏ na hoàng hậu từ 3 năm trước, ông Hồ Văn Màu (Cần Thơ) giờ đây có thu nhập hàng chục triệu mỗi vụ. 

Theo VTC

>> xem thêm

Bình luận(0)