Video: Những sáng kiến trong phòng chống dịch bệnh Covid-19

Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, nhiều sáng kiến, phát minh sáng tạo của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các tổ chức, đơn vị và cá nhân đã được ứng dụng hiệu quả.

 

Theo An Ninh Thủ Đô

>> xem thêm

Bình luận(0)