Video: Những quan niệm và cách chữa bệnh lạ đời ở chùa Ba Vàng

Để chữa bệnh theo kiểu lạ đời, nhiều người đã phải tiêu tốn rất nhiều tiền cho việc tiễn vong, trừ tà ma dưới hình thức công đức mới mong khỏi bệnh.

Những quan niệm và cách chữa bệnh lạ đời ở chùa Ba Vàng:

Theo VTC14

>> xem thêm

Bình luận(0)