Video: Lần khám phá thế giới đầu tiên của đàn báo sư tử con

Sau 3 tháng được báo mẹ giấu kỹ trong hang, đàn báo sư tử con sẽ được mẹ nó dẫn ra ngoài từng bước khám phá thế giới.

 
Vào thời kỳ sinh nở, báo sư tử mẹ sẽ chọn một nơi bí mật để dấu đàn con của nó. Sau 3 tháng, khi đàn báo con đã cứng cáp. Chúng được báo mẹ dẫn đi khám phá thế giới. Giờ đây, báo mẹ vất vả hơn khi phải có trách nhiệm với 3 cái miệng ăn nữa.
Đàn báo con bắt đầu được học hỏi và được phép sai lầm. Ngoài kia có hàng tá các con mồi, đà điểu Nam Mỹ là một trong những con mồi đầu tiên chúng được thực hành. Tuy nhiên phải vài tháng nữa chúng mới đủ khôn lanh và nhanh nhẹn để thử phục kích đà điểu Nam Mỹ nhỏ.
Theo Công Hiếu/NDT

>> xem thêm

Bình luận(0)