Video: Dân hợp sức tóm sống trăn khổng lồ nặng 100kg nấp trong vườn

Phát hiện thấy con trăn khổng lồ nặng 100kg ẩn nấp trong vườn, ông Porntip Rasksasil đã lập tức gọi người tới hỗ trợ rồi bắt sống con vật.

Phát hiện thấy con trăn khổng lồ nặng 100kg ẩn nấp trong vườn, ông Porntip Rasksasil đã lập tức gọi người tới hỗ trợ rồi bắt sống con vật.


Theo Nguoiduatin

>> xem thêm

Bình luận(0)