Vì sao ngày 2/9 được chọn là Quốc khánh

(Kiến Thức) - Các nhà sử học đương đại khi phân tích lại dấu mốc mồng 2/9/1945 đều nhận ra rằng, không phải ngẫu nhiên sau thành công của Cách mạng tháng Tám Đảng và Bác Hồ lại chọn ngày 2/9 là ngày đọc bản "Tuyên ngôn Độc lập".
 

Video: Vì sao ngày 2/9 được chọn là Quốc khánh:
Nguồn video: VTC1.
Muôn triệu trái tim cả nước hướng về quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh trang trọng đọc bản "Tuyên ngôn Độc Lập" tuyên bố với nhân dân cả nước và toàn thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Đức Chính (theo VTC1)

>> xem thêm

Bình luận(0)