70 năm Quốc Khánh 2/9

Tin bài tư liệu hot, ảnh tư liệu nóng kỷ niệm 70 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015), sự kiện diễn ra nhân dịp kỉ niệm Quốc Khánh 2/9.

Vì sao ngày 2/9 được chọn là Quốc khánh

Vì sao ngày 2/9 được chọn là Quốc khánh

Các nhà sử học đương đại khi phân tích lại dấu mốc mồng 2/9/1945 đều nhận ra rằng, không phải ngẫu nhiên sau thành công của Cách mạng tháng Tám Đảng và Bác Hồ lại chọn ngày 2/9 là...